Zastosowana technologia pozwala na budowę domu bez sezonowania. Aby zbudować stan surowy zamknięty, wystarczą czasem 2 dni. Dwa dni bez opadów i mrozu. Z założenia domek jest posadowiony na fundamencie, który można zabrać ze sobą. Cały domek można rozebrać i zamontować w innym miejscu na wypadek na przykład poróżnienia się z dzierżawcą gruntu. Zastosowanie nowocześniejszych, najlepszych materiałów jakie są obecne na rynku, takich jak farby termoizolacyjne, membrany termoizolacyjne, maty grzewcze z wykorzystaniem grafenu, okna trzyszybowe.

Staramy się aby nie zabrakło nam na magazynie domów gotowych na wysyłkę. Dokładamy wszelkich starań, aby domy dało się zbudować w dwie osoby bez użycia sprzętu ciężkiego, z powtarzalnych modułów, z prostą instrukcją, bez korzystania z dodatkowych materiałów. Wszystko jest dostarczone na budowę. Dom odporny na użytkowanie, dom dostosowany do twoich potrzeb, zaaranżowane zgodnie z najnowszymi trendami, bezpieczny i przyjazny dla środowiska, stwarzający nastrój kominek, system multiroom zarządzany z telefonu lub i głosem.

Płyty Podział płyt drewnopochodnych ze względu na zastosowanie:

 • płyty P1 – ogólne zastosowanie w warunkach suchych,
 • płyty P2 – ogólne zastosowanie dla meblarstwa,
 • płyty P3 – nienośna do zastosowania w warunkach suchych,
 • płyty P4 – nośna do zastosowania w warunkach suchych,
 • płyty P5 – nośna do zastosowania w warunkach wilgotnych,
 • płyty P6 – konstrukcyjna w warunkach suchych,
 • płyty P7 – konstrukcyjna w warunkach wilgotnych.

Ze względu na oddziaływanie wilgoci na poszycia stropów, ścian zewnętrznych i połaci dachów, stosuje się płyty wiórowe typu P5, OSB/3 – płyty uodpornione na działanie wilgoci, lub sklejkę posiadającą właściwości wilgociouodpornione.
W przypadku płyt typu P5, występujących na rynku pod nazwami handlowymi, jak np. MFP czy V-100, wymagania określa norma PN-EN 312:2011.
W przypadku płyty OSB wymagania określa norma PN-EN 300-2007, a dla sklejki wodoodpornej – norma PN-EN 314-2:2001.
Właściwości płyt drewnopochodnych do stosowania w budownictwie określa norma PN-EN 13986+A1:2015-06.
Klasyfikację płyt wiórowych przyjmuje się według normy PN-EN 309.
Wytrzymałości charakterystyczne płyt wiórowych przyjmowane do obliczeń statycznych konstrukcji powinny być zgodne z podanymi w normie PN-EN 12369-1-2002.

Płyty wiórowe stosowane na poszycia ścian, stropów i dachów powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12871:2013-11.

Płyty z tlenku magnezu zwane potocznie „płytami MgO” od chemicznego symbolu magnezu Mg i tlenu O są produkowane jako płyty budowlane o bardzo szerokim zastosowaniu. Naturalnym surowcem bazowym jest kopalna postać tlenku magnezu – cement Sorela, rodzaj cementu mineralnego wzbogaconego perlitem i wzmocnione obustronnie siatką z włókna szklanego. Płyty nie zawierają azbestu, ołowiu i kadmu, są niepalne.

Właściwości:

 • Ognioodporna – klasa reakcji na ogień A1
 • Wodoodporna – nie traci swoich właściwości po długotrwałym zamoczeniu
 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Odporna na wilgoć, grzyby i drobnoustroje
 • Odporna na uszkodzenia – wytrzymałość powierzchniowa ponad 20 MPa
 • Przyjazna dla środowiska – składa się tylko z surowców naturalnych
 • Lekka – ciężar właściwy 1g/cm3 – 1 m2 płyty o gr. 10 mm waży 10 kg
 • Więcej informacji dowiesz się dzwoniąc do naszej Firmy.

Wygłuszenie:

Pianka akustyczna o gęstości 140 kg/m3 i grubości 4 cm jest stosowana jako materiał wygłuszający, który skutecznie ogranicza hałas jaki przedostaje się z jednego pomieszczenia do drugiego lub z zewnątrz do wnętrza budynku.

Podstawową zaletą zastosowania tego typu pianki jest brak konieczności budowania stelaża. Piankę akustyczną mocujemy bezpośrednio do ściany przy pomocy kleju montażowego.

Ponadto w przypadku wygłuszania ścian czy sufitów ważne jest, aby zwiększyć masę samej przegrody budowlanej i tym samym ograniczyć ilość hałasu. Taki efekt można uzyskać stosując piankę o gęstości 140 kg/m3.

Pianka pochłania również wibracje, które często są przenoszone po konstrukcji budynku.  Im grubość ściany jest mniejsza tym bardziej narażona jest ona na przenoszenie drgań.

Oprócz izolacji akustycznych w budownictwie pianka ta wykorzystywana jest również do wygłuszania maszyn oraz urządzeń. Dzięki wysokiej gęstości materiał ten pochłania drgania oraz zmniejsza ilość hałasu dobiegająca z wnętrza maszyny.

Pianka akustyczna o gęstości 140 kg/m3 jest stosowana także jako podkład pod panele, podłogi drewniane, płytki ceramiczne oraz jako izolacja przegród budowlanych. Źródło: sounsolution.pl

Ognioodporna. Klasa odporności ogniowej A1. Płyty oznakowane jako ognioodporne posiadają klasę reakcji na ogień A1 – niepalne. Oznacza to, że są absolutnie najbezpieczniejszym materiałem budowlanym pod względem ognioodporności.

 • Dźwiękochłonna

Dźwiękochłonna. Tłumi dźwięki izolacja akustyczna płyty o grubości 10 – 12 mm jest bliska 40 dB, co stanowi bardzo dobrą ochronę przed hałasem pochodzącym z zewnątrz oraz tworzy wysoki komfort akustyczny pomieszczeń. Dla porównania płyty o podobnej grubości np. gipsowe mają izolacyjność 30 dB, a płyty OSB 18 dB.

 • Wodoodporna

Wodoodporna. Nie traci swoich parametrów po zamoczeniu, nadaje się na zewnątrz. Maksymalna nasiąkliwość płyty magnezowej to zgodnie z PN EN 12467 to 15%. Płyta nie traci swoich parametrów użytkowych nawet po długotrwałym zamoczeniu, nie pęcznieje. Można ją stosować w pomieszczeniach wilgotnych oraz po pomalowaniu na zewnątrz budynków.

 • Odporna na zamrażanie

Odporna na zamrażanie. Nie zmienia swoich wymiarów po zamrożeniu w –20OC

 • Odporna na wilgoć i grzyby

Odporna na wilgoć i grzyby. Nie rozwijają się na niej drobnoustroje wilgoć nie ma wpływu na rozwój w płycie MgO drobnoustrojów, gdyż wysoka zasadowość ( pH 12 ) w 100% ogranicza rozwój pleśni, roztoczy i grzybów oraz nie konsumują jej gryzonie.

 • Dobra izolacja cieplna

Dobra izolacja cieplna. Współczynnik oporu cieplnego lambda w badanych próbkach to 0,169 W/(m x K)Współczynnik przewodzenia ciepła ƛ dla płyty magnezowej wynosi 0,169 W/(m x K). Porównując tę wartość z płytą kartonowo-gipsową (0,29), OSB (0,33) i cementową (0,40) pokazuje, że jest to także materiał o dobrej izolacji cieplnej.

 • Odporna na uszkodzenia

Odporna na uszkodzenia. Twarda wytrzymałość powierzchniowa ponad 20 MPa. Posadzka wykonana z płyty MgO ma wytrzymałość powierzchniową odpowiadającą twardości betonu B20. Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną na zginanie – w stanie suchym > 8 MPa, a po zamoczeniu > 7 MPa.

 • Lekka

Lekka. Ciężar właściwy to tylko 9,5 – 10 kg/m2Swoją lekkość zawdzięcza specjalnemu składowi surowcowemu, gdzie prócz lekkiego tlenku magnezu występuje perlit. Jest to szczególnie ważna właściwość dla montażystów, gdyż porównywalna grubością płyta cementowo-włóknowa jest około 50% cięższa.

 • Stabilna wymiarowo

Stabilna wymiarowo. Odchyłki wymiarowe mniejsze niż 0,1%. Niezależnie od warunków atmosferycznych w jakich znajduje zastosowanie płyta magnezowa, jej wymiary są niezmienne. Po długości płyty ( 244 x 122 cm ) zmiana wymiaru to < 2 mm a po szerokości < 1 mm

 • Przyjazna dla środowiska

Przyjazna dla środowiska Składa się tylko z surowców naturalnych. Składa się wyłącznie z naturalnych składników takich jak tlenek magnezu, siarczek magnezu, perlit (szkło wulkaniczne) włókna drzewne. Interesującym jest fakt, że tlenek magnezu ma bardzo szerokie zastosowanie (od lecznictwa poprzez uprawę roślin do budownictwa). Podczas produkcji zużywa się niewiele energii – nie ma procesu wypału jak w przypadku cementu. Odpady nie zanieczyszczają środowiska.

Porównanie współczynnika przewodzenia ciepła materiałów termoizolacyjnych na grunt

Materiał budowlany Współczynnik przewodzenia ciepła
[W/(mK)] 
Nasiąkliwość
[%] 
styropian EPS 0,035–0,039 1,2–1,6
polistyren ekstrudowany XPS 0,032–0,038 0,05–0,30
wełna mineralna 0,039–0,041 brak porównywalnych danych
pianka poliuretanowa 0,023–0,025 0,5–2,9
kruszywo keramzytowe 0,08–0,14 20–22
kruszywo popiołoporytowe  ok. 0,14 15–18

Opór przyjmowania ciepła dla każdej warstwy R1 = d1/ λ1

Współczynnik przenikania ciepła – o czym informuje i ile powinien wynosić?
Współczynnik przenikania ciepła to jeden z najważniejszych wskaźników, który musisz weryfikować w czasie budowy domu. Informuje on o tym, ile ciepła będzie „uciekać” przez wszystkie przegrody termiczne w budynku, takie jak ściany, dach, okna i drzwi. Jak się go oblicza.

Współczynnik przenikania ciepła – co to jest?
Współczynnik przenikania ciepła (U) określa ilość energii cieplnej, która ucieka przez poszczególne przegrody termiczne w budynku. Oblicza się go na podstawie energii (wyrażonej w watach) w odniesieniu do powierzchni przegrody (1 m2) oraz różnicy temperatur po jej obu stronach (1 Kelwin). Jednostka współczynnika U to W/m2K.

Jakie jest zastosowanie tego współczynnika? Na etapie planowania izolacji cieplnej budynku jego wartość stanowi cenną wskazówkę. Można z niej łatwo wywnioskować, jakie będą straty ciepła dla ścian, stropów, drzwi czy okien. Im niższy współczynnik przewodzenia ciepła, tym lepszą izolację termiczną zapewnia dana przegroda.

Co ma wpływ na przenikalność cieplną?
Podczas projektowania domu obliczenie współczynnika przenikania ciepła ułatwia podjęcie decyzji o tym, jakie materiały izolacyjne zastosować. Od czego jednak zależy jego wartość i w jaki sposób można go polepszyć? Na przenikalność cieplną wpływa wiele czynników, w tym:

• rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych – skuteczność izolacyjną poszczególnych surowców określa współczynnik lambda (λ),

• grubość przegrody termicznej – im większa, tym lepiej chroni przed uciekaniem ciepła,

• rodzaj przegrody – np. jednolita ściana zewnętrzna będzie mieć mniejsze straty ciepła niż drzwi albo okna.

Ocieplanie poddasza

Współczynnik przenikania ciepła – jak go obliczyć?
1. Sprawdź, jaki jest współczynnik lambda dla każdego z materiałów zastosowanych do izolacji danej przegrody. Zgromadź też informacje o grubości każdej z tych warstw.

2. Oblicz opór przyjmowania ciepła dla każdej warstwy według wzoru: R1 = d1/ λ1, gdzie R1 oznacza opór, d1 – grubość warstwy, a λ1 – współczynnik lambda danego materiału.

3. Zsumuj uzyskane wartości dla wszystkich warstw – R1, R2, R3 itd. Następnie dodaj do nich stałe wartości oporu cieplnego dla poziomego przepływu ciepła, czyli Rsi = 0,13 4 m2*K/W oraz Rse = 0,4 m2*K/W. Uzyskana wartość to R – opór cieplny całej przegrody.

4. Współczynnik przenikania ciepła to odwrotność oporu cieplnego przegrody. Obliczysz go bez trudu, podstawiając uzyskaną wartość do wzoru U = 1/R.

Normy współczynnika przenikania ciepła

Od stycznia 2017 roku normy współczynnika przenikania ciepła nie mogą być większe niż:

 • 0,30 W/(m²K) dla podłogi na gruncie,
 • 0,23 W/(m²K) dla ścian zewnętrznych,
 • 0,18 W/(m²K) dla dachów i stropodachów,
 • 1,1 W/(m²K) dla okien,
 • 1,3 W/(m²K) dla okien połaciowych,
 • 1,5 W/(m²K) dla drzwi zewnętrznych