Polityka prywatności


Wszystkie osoby odwiedzjące stronę internetową http://www.mammojdom.pl uprzejmie informujemy kto, w jakim celu oraz w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem przekazywanych nam danych osobowych jest firma Inteligentny Dom Tadeusz Kowalski z siedzibą w Toruniu przy ulicy Dąbrowskiego 6, REGON 871232061, NIP 8771012330 – właściciel i administrator strony internetowej https://www.mammojdom.pl.
 2. Podstawę przekazania danych stanowi :
  a) dobrowolna zgoda, przed skontaktowaniem się z Administratorem (e-mail lub formularz kontaktowy) zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych,
  b) umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu :
  a) kontaktowania się z osobą, której dotyczą i prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na zapytanie przesłane do nas przy pomocy formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail,
  b) realizacji zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane mają być przetwarzane
  c) wysyłki newslettera na wskazany adres poczty e-mail, w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą stosownej zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zakres przetwarzania danych osobowych jest treścią kierowanych zapytań.
 4. W każdym przypadku przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niekiedy niezbędne np. w przypadku zawarcia lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Jest to możliwe poprzez adres e-mail : biuro@gft.pl.
 6. W przypadku zapisanie się na subskrypcję newslettera w stopce każdego wysłanego newslettera można samodzielnie anulować subskrypcję, co wiąże się z trwałym wykasowaniem z naszej bazy danych.
 7. Administrator danych osobowych gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tzn. prawo dostępu,
  sprostowanie oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. W przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom zewnętrznym np. doradcy, kurierzy, banki, dostawy IT, ubezpieczyciele, biur rachunkowe, kancelarie prawne, firma hostingowe.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zgromadzone, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i nie dłużej niż rok po upływie terminów zgłaszania wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów (za wyjątkiem dokumentacji księgowej, której okres wynika z przepisów prawa).
 11. Jako Administrator danych osobowych dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych osobowych i zapewniamy, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 12. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną – biuro@gft.pl